Căutare

Centru de Tineret Sibiu

Animație, Interculturalitate, Comunicare, Împreună. str. Teclu nr 41

COMUNICARE ORGANIZAȚIONALĂ ȘI PUBLICĂ

ASOCIATIA INTERNATIONALA DE TINERET BECOME organizează în perioada

29 iulie – 02 august 2017 în Centrul de Agrement Ocna Sibiului

CURSUL DE FORMARE

COMUNICARE ORGANIZAȚIONALĂ ȘI PUBLICĂ

Proiectul de tineret este finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu în cadrul Programului de susținere a acțiunilor de tineret – P2 al Ministerului Tineretului și Sportului.

 Cursul se adresează tinerilor din județul Sibiu, între 14-35 de ani interesați să realizeze proiecte în slujba comunității sau a grupurilor de tineri cu precădere a tinerilor defavorizați, tineri din mediul rural.

Scopul proiectului:

Dezvoltatrea tehnicilor și metodelor de comunicare organizațională și publică pentru asociațiile de tineret și studențești, pentru proiecte inițiate de tineri sau de grupuri informale.

Agendă curs: dezvoltarea metodelor de comunicare organizatională și comunitară; relizarea unor produse de comunicare, print, audio, video, digitală.

Cheltuielile pentru cazare și masă sunt suportate de către organizator, transportul va fi suportat de către participanți.

Pentru a vă înscrie vă rugăm să completați Formularul de înscriere (inclusiv angajamentul si recomandarea) până la data de 26  iulie 2017.

Acesta se va trimite pe adresa de e-mail catalingrigoras@yahoo.com

Afișarea selecției participanților se va face în data de 27 iulie 2017 pe www.becomeya.ro

și pe mail participanți.

 

Formular de înscriere

 

COMUNICARE ORGANIZAȚIONALĂ ȘI PUBLICĂ

Curs de formare pentru tineri

CAT Ocna Sibiului

29 iulie – 02 august 2017

 

Nume si prenume
Data nașterii
Telefon E-mail
Adresa
Prezentați pe scurt o motivare a participarii la acest curs
Motivatie:
Am mai particiapat la următoarele proiecte/calitatea (prezentati pe scut proiectul/proiectele):

 

Angajament

 

Mă angajez să particip în situația în care voi fi selectat și să respect programul de activități al proiectului și a regulilor de comportament în grup și regulile stabilite de organizatori.

În cazul în care nu mai voi fi disponibil ma angajez sa anunt DJST Sibiu cu cel puțin 3 zile  înainte de începerea cursului.

Vă rugam sa însoțiți formularul cu o recomandare din partea unei organizații neguvernamentale sau a unei autorități publice/ instituție.

 

Data:

 

Semnatura:

 

LIBER SĂ PARTICIPI – CURS DE ANTREPRENORIAT PENTRU TINERI

Direcția Județeană pentru Sport  si Tineret Sibiu organizează în perioada  21-24 iulie 2017 în Centrul de Agrement Ocna Sibiului cursul de formare

LIBER SĂ PARTICIPI

Proiectul este finanțat în cadrul Program MTS: P2- Program de sustinere a actiunilor de tineret

Cursul se adresează tinerilor din județul Sibiu, între 14-35 de ani interesați să realizeze proiecte în slujba comunității sau a grupurilor de tineri cu precădere a tinerilor defavorizați, tineri din mediul rural, tineri în căutarea unui loc de muncă.

Scopul proiectului: creșterea competențelor antreprenoriale ale tinerilor și ONGT  în domeniul tineretului

Obiectivele proiectului: dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale a unui numar de 20 de tineri, creșterea numărului de proiecte in care sunt implicați tinerii, cu prioritate pentru tinerii din mediul rural

Agendă curs: gestionarea resurselor, dezvoltarea ideilor de proiecte, surse de finanțare, bugetarea unui proiect.

Cheltuielile pentru cazare și masă sunt suportate de către organizator DJST Sibiu, transportul de către participanți.

 

Pentru a vă înscrie vă rugăm să completați Formularul de înscriere (inclusiv angajamentul si recomandarea) până la data de 14 iulie 2017.

Acesta se va trimite pe adresa de e-mail djtsibiu@yahoo.com sau ioanamateiu@yahoo.com.

Afișarea selecției participanților se va face în data de 17 iulie 2017 pe www.tineretsibiu.ro/ și pe mail participanți.

formular de participare

tabăra naționala ”jocul ca teatru” 2017

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu organizează în perioada 14-20 august 2017, Tabăra Naţională Jocul ca Teatru – editia a  VI- a, ce se va desfășura în Centrul de agrement RÂU SADULUI, județul Sibiu.
Tabăra Naţională Jocul ca Teatru –  se adreseza tinerilor care au posibilitatea de a avea acces la ateliere, activități culturale, vizite, activități de descoperire a naturii într-un mod nonformal, agreabil, activități care vor dezvolta la participanți spiritul comunitar, lucrul în echipă, să se cunoască între ei, sa lege noi prietenii, să stabileasca legături pe termen lung benefice și după plecarea din tabără.
        CRITERII DE ELIGIBILITATE. CRITERII ELIMINATORII
Aplicanții trebuie :
  • să fie elevi cuprinși într-o formă de învățământ, în clasele V-XII (inclusiv);
  • să aibă vârsta cuprinsă între 10 și 20 de ani;
  • să fie cetățeni români cu domiciliul în România;
  • să fie apți din punct de vedere medical;
  • să aiba acordul scris al părintilor, în vederea participării la tabară (în cazul minorilor);
  • să nu mai fi participat în nici o altă tabără, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, sau de o directie din subordine, în anul 2017.

cererea de înscriere o găsiti aici: Anunt tabara nationala 2017

formularul de inscriere va fi trimis pe adresa djtsibiu@yahoo.com

Tabăra națională JOCUL CA TEATRU ediția 2017

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu organizează în perioada 14-20 august 2017, Tabăra Naţională Jocul ca Teatru – editia a VI- a, ce se va desfășura în Centrul de agrement RÂU SADULUI, județul Sibiu.
Tabăra Naţională Jocul ca Teatru – se adreseza tinerilor care au posibilitatea de a avea acces la ateliere, activități culturale, vizite, activități de descoperire a naturii într-un mod nonformal, agreabil, activități care vor dezvolta la participanți spiritul comunitar, lucrul în echipă, să se cunoască între ei, sa lege noi prietenii, să stabileasca legături pe termen lung benefice și după plecarea din tabără.

https://www.facebook.com/groups/696529070421670/?pnref=story

Continuă lectura „Tabăra națională JOCUL CA TEATRU ediția 2017”

ZILELE TINERETULUI SIBIU 2017

VA ROG SĂ DISTRIBUITI EENIMENTUL

https://www.facebook.com/events/1886998728238086/

VENIȚI CU PĂRINȚII, AȘA CEVA NU SE PIERDE!

ZILELE TINERETULUI – SIBIU 2017

Zilele de 05 și 06 mai 2017, vineri și sâmbata sînt dedicate activitatilor care marcheaza
« ZILELE TINERETULUI 2017 » atât în mun. Sibiu cât și în Rășinari, jud. Sibiu.
Evenimentul este cofinantat de:
Ministerul Tineretului si Sportului prin Direcţia Judeţeana pentru Sport  şi Tineret Sibiu
Consiliul Județean Sibiu prin Centrul Județean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale „Cindrelul- Junii”
Primăria Comunei Rășinari prin Asociația CREATIV
 
Organizatorii evenimentului sunt:
Direcţia Judeţeana pentru Sport şi Tineret Sibiu și Asociația CREATIV
Partenerii media ai evenimentului sunt: Eveniment TV/ Radio Eveniment inoraş.ro, ManSAT Rașinari
Activităţile din programul stabilit au în vedere desfăşurarea unor acţiuni prin care să conştienţizeze comunitatea sibiană și rașinareană de forţa artistică şi valoarea tinerilor din municipiul și județul Sibiu. În acest sens au fost programate o serie de acţiuni ce se vor desfăşura în spaţiu public, în acest sens vă comunicam următoarele specificaţii:
Program eveniment:
 
Sibiu, Vineri 5 mai 2017Parcul SubArini, zona Stadionul Municipal,  h 17.00-22.00
Activități sportive 15.00- 17.00                                                                                                                   Ștafete, jocuri dinamice, concursuri, jocuri sportive( baschet, handbal, tenis de masă)                   Regatul Sălbatic – Proiect educațional interactiv de mediu cu autocar ( centru educațional)
ARTGOTICA- Reprezentație animație stegari si proiecție
SUBURBIA 11- 20.00                                                                                                                                                                   RECITAL HARA- 20.30 
 
Rășinari, Sâmbată, 06 mai 2017, h 19.45- Zona Caminul Cultural Rășinari
                                                                                                                                                                          ARTGOTICA- Reprezentație animație stegari si proiecție
COMPANIA DE TEATRU BECOME – Spectacol interactiv
Greu și CosSim- 20.00                                                                                                                                                               RECITAL HARA- 20.30
 
Parteneri:
Centrul de Tineret Sibiu, Centrul de Tineret Rașinari
Asociația Gal Marginimea Sibiului, Asociaţia Internaționala de Tineret „BECOME” , Asociaţia Dram Center 07
Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu
Clubul Sportiv Școlar Sibiu, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Hygeia- Școala Sportivă Sanitară, Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) organizează în perioada 15 mai – 07 iulie 2017, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) SIBIU , Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Tema concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înființate legal și cu sediul social/filială în judeţul SIBIU, care funcţionează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și care îndeplinesc cumulativ criteriile din metodologia pentru concursul local de proiecte de tineret.

Calendar: depunerea dosarelor de concurs: 15 mai – 06 iunie 2017, între orele 8.00-16.00 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret SIBIU, din Sibiu, Str. Dorului, nr. 20, corp B, et. I, ap.16, SIBIU sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Sibiu, prin postă, înregistrate după data de 06 iunie 2017, ora 16.00 sau depuse la registratura Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret  Sibiu după data de 06 iunie 2017, orele 16.00); etapa de verificare administrativă şi a eligibilității: 07-12 iunie 2017;  afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă şi a eligibilității: 12 iunie 2017; depunerea modificărilor și a completărilor: 13-19 iunie 2017; reverificarea documentelor după modificări și completări: 20-21 iunie 2017; afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017; etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22 -27 iunie 2017; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie2017; depunerea contestațiilor: 28 – 30 iunie 2017; analiza contestațiilor: 03-05 iulie 2017 ;afișarea rezultatelor Ia contestații: 06 iulie 2017- la sediul MTS; afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017 – la sediul DJST Sibiu; perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17.07-01.11.2017.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Sibiu este de 37.070 lei.

Priorităţi ale concursului local de proiecte de tineret 2017:
1. Cultură şi educaţie nonformală
2. Sănătate, sport și recreere
3. Participare şi voluntariat
4. Muncă şi antreprenoriat
Pe langă cele patru domenii de intervenţie din Strategiei Naționale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020,  se vor avea în vedere şi elemente privind contribuţia acesteia la incluziunea socială a tinerilor.

Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului www.mts.ro și www.tineretsibiu.ro sau se pot solicita și la adresa de mail djst.sibiu@mts.ro

ordin meto CNPT, CNPS, CLP

METO CNPT, CNPS,CLP 2017

Meto CNPT, CNPS, CLP 2017

Concurs National si local de Proiecte Tineret si Studenti -metodologie

S-au aprobat metodologiile va atasez cu mentiunea ca datele pentru concursuri nu sunt stabilite inca, ptr familiarizare.

documentele le puteti descarca de ma jos sau de la adresa

http://mts.ro/uncategorized/ministerul-tineretului-si-sportului-publica-in-monitorul-oficial-metodologiile-pentru-derularea-programelor-de-tineret-si-studenti-2/

anexe-la-metodologie-CNPT-si-CNPS-2017-in-word Ordin-si-Metodologie-CNP2017Ordin-si-Metodologie-CNP2017

Blog la WordPress.com. Tema: Baskerville de Anders Noren.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat asta: